Family skills czyli rodzinne umiejętności- tegoroczny obóz rodzinny CWR RW w Sopotni Wielkiej w dniach 23.06-04.07.2018 r.
Wystartowaliśmy pierwszego dnia wakacji jako pierwsi i wyruszyliśmy na rodzinny obóz ciekawie patrząc w najbliższą przyszłość czyli kolejne 12 dni przed nami…A oto co ona przyniosła: uczestnicy tegorocznego obozu, który dla nich i prowadzących był niesamowitym, konstruktywnym i kreatywnym czasem aktywności, z zastosowaniem podziału na grupy wzięli udział w:
14 godzinach warsztatów rodzinnych z socjoterapeutycznych Family Time
14 godzinach warsztatów Programu Wzmacniania Rodziny
10 godzinach spotkań społeczności obozowej
10 godzinach zajęć z języka angielskiego -Five o`clock Time- z codziennym rytuałem picia herbaty włącznie
18 godzinach warsztatów gotowania terapeutycznego -Wkręceni w słoiki
20 godzinach rodzinnych gier planszowych jako formy pracy z rodziną- Family games
24 godzinach warsztatów manualno-plastycznych jako formy pracy terapeutycznej - Art- time
16 godzinach zajęć sportowych -Active-time
36 godzinach wycieczek pieszych lub autokarowych jako treningu współpracy i współdziałania między uczestnikami obozu
14 godzinach (nieplanowanych) Klubu Aktywnego Malucha (bardzo aktywnego)- szczególnie w czasie kiedy trwały zajęcia socjoterapeutyczne rodziców ze starszymi dziećmi
Ankieta ewaluacyjna wskazała na pozytywną ocenę uczestników obozu.
Wszyscy uczestnicy wyrażają chęć ponownego udziału w takim projekcie- niektórzy najchętniej przez miesiąc.
Pogoda nam nie dopisała- ale nie miało to dla nas zbyt dużego znaczenia ze względu na to, że oferta zajęć była przemyślana, dopracowana i atrakcyjna dla uczestników.
Program z rodzinami był realizowany w godzinach 10.00-22.00, a potem codziennie odbywała się superwizja koleżeńska-zwykle do 24.00.
Obóz był wartościowym doświadczeniem pedagogicznym.
Słowa –klucze charakteryzujące ten czas, kierunek pracy i podejmowane działania:
otwartość, nawiązywanie kontaktów, budowanie relacji, wzajemna pomoc, współpraca, współdziałanie, kreatywność, wymiana doświadczeń, uczenie się siebie nawzajem, bycia razem od nowa, wspólnego spędzania czasu, docenienie rodziny, odkrywanie zdolności, dzielenie się umiejętnościami, okazywanie wsparcia i zrozumienia, integracja, przekraczanie własnych ograniczeń, pokonywanie trudności, wzmacnianie, praca w zespole, współpraca w rodzinie, aktywizacja, odkrywanie potencjału dziecka przez rodziców, docenianie rodziców, budowanie i wzmacnianie ich autorytetu, przywracanie właściwych ról członkom rodziny, wzrost poczucia wartości dzieci i dorosłych, wzrost poczucia sprawstwa, zmniejszenie lęku przed sytuacjami trudnymi, mierzenie się z trudnościami, podniesienie wiary w swoje umiejętności, poprawa komunikacji w rodzinie i na zewnątrz, wzrost umiejętności wychowawczych, identyfikowanie problemów, dostrzeżenie własnych ograniczeń i tego, nad czym należy jeszcze pracować, poszukiwanie narzędzi, zaplanowanie dalszych działań, docenienie walorów przyrody i aktywności fizycznej.
pozdrawiamy- kadra z Ogniska Bielany