W  tym roku zamierzamy udawać się w podróże bez biletu...w pierwszą podróż - dzięki wolontariuszom biorącym udział w programie Aiesec - wyruszyliśmy do Brazylii. Oto gdzie byliśmy, co widzieliśmy, czego się dowiedzieliśmy...

11.09.2015 r. A.S.K.