Drugiego dnia naszej zimowej przygody, 2 lutego odwiedziliśmy Muzeum Warszawskiej Pragi. W czasie edukacyjnych warsztatów dowiedzieliśmy się bardzo ciekawych rzeczy na temat naszej dzielnicy.

W wędrówce po muzeum musieliśmy wykonywać różne zadania, byliśmy poszukiwaczami historii na starych fotografiach, szukaliśmy znanych miejsc na wielkiej XVIII wiecznej makiecie prawobrzeżnej strony miasta oraz wysłuchiwaliśmy wspomnień Prażan sprzed lat. Najciekawsza historia to, ta o tajemniczej metalowej skrzyni w której mieszkał krokodyl na Bazarze Różyckiego.

Jeśli chcecie dowiedzieć się co się tam wtedy wydarzyło zapraszamy na prawą stronę Warszawy do Muzeum Warszawskiej Pragi na ul. Targową 50/52.