Jest nam niezmiernie miło ogłosić, że w Ognisku „Starówka” już drugi rok aktywnie działa Młodzieżowy Klub Wolontariusza. Tworzą go utalentowani, aktywni, kreatywni i energiczni najstarsi podopieczni Ogniska – licealiści: Ola, Natalka, Mateusz, Michał oraz gimnazjalistka: Patrycja- najmłodsza z pięcioosobowej ekipy wolontariuszy. 

Są oni realizatorami jednej z idei naszego Patrona „Dziadka” Lisieckiego: „oddaj innym, coś wziął z Ogniska”. 

Jest to dla nich czas, kiedy ich rola w społeczności ogniskowej przyjmuje inny wymiar, niż dotychczasowy- przychodzą tutaj już nie jako podopieczni, tylko jako asystenci kadry pedagogicznej.
Każdy z nich ma swój indywidualny, dostosowany do możliwości i umiejętności zakres obowiązków, z których stara się wywiązywać jak pracownik Ogniska. Wolontariusze mają też swój regulamin oraz kodeks etyczny Klubu, który porządkuje ich pracę na rzecz innych.

Do głównych zadań młodych wolontariuszy należy pomoc dzieciom w nauce i organizacji czasu wolnego oraz współorganizacja projektów integracyjnych dla dzieci i rodziców.
Stoją oni również na straży stosowania i respektowania naszych starych ogniskowych zasad.

Gdy rok temu zaczynaliśmy organizację Młodzieżowego Klubu Wolontariusza najbardziej zależało nam na:
* Stworzeniu warunków do „bezbolesnego” wchodzenia w dorosłość najstarszych podopiecznych Ogniska, poprzez podejmowanie się różnych działań na rzecz innych i wywiązywania się z zobowiązań- „moja pierwsza praca”;

* Rozwijaniu wśród najstarszych wychowanków postaw otwartości i wrażliwości na potrzeby innych oraz umożliwianie im wykorzystania swojego potencjału do podejmowania działań pomocowych na rzecz młodszych kolegów i koleżanek z Ogniska;

* Wdrożeniu najstarszych do pomocy młodszym wychowankom w trudnych sytuacjach oraz w przyswojeniu norm i zasad ogniskowych (jak starszy brat, czy starsza siostra – życzliwie) oraz modelowaniu pozytywnych zachowań;

* Realizacji idei bycia ogniskowcem, „coś ważnego dla mnie otrzymałem w Ognisku, identyfikuję się z tym, postaram się przekazać to innym – tu i teraz, dbam o dobre imię tego miejsca i ludzi”.

Utworzenie Ogniskowego Klubu Wolontariusza pozwala m.in. na to, aby chęć pomocy innym zamienić w przemyślane, zaplanowane, długofalowe działania. Praca w zespole uczy bowiem odpowiedzialności za inne osoby i daje szanse współdziałania. Wolontariusze podejmują się różnych działań, dzielą zadaniami, zgłaszają swoje uwagi, wątpliwości, uczą się argumentowania i strategicznego myślenia.

Namawiamy wszystkich starszych wychowanków do chwili refleksji, nad tym czy zechcą się do takich działań włączyć w przyszłości. Rodziców natomiast zachęcamy do podejmowania rozmów z własnymi dziećmi – czy warto w tego typu akcje angażować się. W jaki sposób mogą pomagać innym, dlaczego w ogóle warto pomagać.