Zachęcamy do zapoznania się z komiksem o patronie naszych placówek. 

Komiks wymyślił Tomek Kwiatkowski /aktualnie z OPU, a wtedy z ogniska Włochy. Opisał, a rysownik narysował według jego pomysłu. Uzupełnienie napisów w dymkach było jednym z zadań Turnieju Wiedzy o K. Lisieckim w 2012r. pn. „Ocalić od zapomnienia: Śladami Dziadka Lisieckiego".