Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko 
Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Dziale Doskonalenia i Szkoleń w wymiarze 1 etat

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 1. organizowanie i nadzorowanie szkoleń, warsztatów, treningów zadaniowych i wyjazdów integracyjnych dla kadry placówek wsparcia dziennego z organizacji współpracujących z CWR RW oraz kadry zatrudnionej w CWR RW: 

  a. współtworzenie programu merytorycznego: analiza potrzeb odbiorców, poszukiwanie i weryfikacja wykonawców, udział w negocjowaniu zakresów programów szkoleń,
  b. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami, grafików pracy wykonawców, negocjowanie warunków współpracy, rozliczanie z wykonanych zadań,
  c. zapewnianie sali, sprzętu, opracowywanie kalendarza szkoleń, organizacja kwestii związanych z zakupem i transportem materiałów na szkolenie i sprzętu, ubezpieczenia, listy uczestników, komunikacja uczestnicy – wykonawcy,
  d. przygotowywanie, rejestrowanie certyfikatów i nadzór nad ich przekazaniem uczestnikom;

 2. organizowanie i nadzorowanie szkoleń dla warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie,:

  a. współtworzenie programu merytorycznego: analiza potrzeb odbiorców, poszukiwanie i weryfikacja wykonawców, udział w negocjowaniu zakresów programów szkoleń,
  b. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami, grafików pracy wykonawców, negocjowanie warunków współpracy, rozliczanie z wykonanych zadań,
  c. zapewnianie sali, sprzętu, opracowywanie kalendarza szkoleń, organizacja kwestii związanych z zakupem i transportem materiałów na szkolenie i sprzętu, ubezpieczenia, listy uczestników, komunikacja uczestnicy – wykonawcy,
  d. przygotowywanie, rejestrowanie certyfikatów i nadzór nad ich przekazaniem uczestnikom

 3. organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych: 

  a. ustalanie terminów,
  b. składanie zamówień na materiały szkoleniowe i plastyczno-techniczne niezbędne przy realizacji wyjazdów,
  c. organizacja transportu, ubezpieczenia, listy uczestników, komunikacja uczestnicy – wykonawcy, nadzór nad dokumentacją dotyczącą wyjazdu,
  d. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami (socjoterapeutami), grafików pracy wykonawców, negocjowanie warunków współpracy, rozliczanie z wykonanych zadań;

 4. komunikacja z przedsiębiorcami, instytucjami i  innymi podmiotami prowadzącymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych:

  a. przygotowywanie projektów umów z wykonawcami, 
  b. negocjowanie warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych, 
  c. rozliczanie; organizowanie superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry placówek wsparcia dziennego;   

 5. organizowanie superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry placówek wsparcia dziennego;

 6. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących wyżej wymienionych działań.

Miejsce pracy: 
Praca w budynku siedziby Centrum, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          
związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń  biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 
Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Warunki zatrudnienia:

Wymagania niezbędne:

Dodatkowym atutem będą:

Poszukujemy osoby:

Wymagane dokumenty:

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

lub

lub 

z dopiskiem na kopercie: 
„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DDiS”

Termin składania ofert do dnia 11 czerwca 2021r. 

Informacje dodatkowe: