Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje psychologa do pracy w Ognisku Wychowawczym

Zatrudnienie w Ognisku Praga, ul. Środkowa 9, 

Praca w ustalonych godzinach pomiędzy 10.00 – 19.00 (praca o oparciu o umowę o pracę w wymiarze pół etatu). 

Termin składania ofert: do 30.06.2021

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

Wymagania niezbędne:

Poszukujemy osoby: 

Komunikatywnej, empatycznej, z wysokimi umiejętnościami interpersonalnymi,

kreatywnej, z pasjami, z energią, odpowiedzialnej, systematycznej, samodzielnej,

zaangażowanej w pracę.

Oferujemy:

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie:

lub osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4,  00-231 Warszawa

lub za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „Psycholog”.

Informacje dodatkowe: