Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”  

ul. Stara  4, 00-231 Warszawa 

Ogłasza nabór na wolne stanowisko 

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w FabLabie Pobite Gary! w wymiarze 5/8 etatu

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

  1. Zarządzanie organizacją i administracją FabLabu Pobite Gary! – codzienne działanie miejsca, prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji, przygotowywanie grafików, itp. 
  2. Koordynacja działań FabLabu Pobite Gary! oraz nadzór nad osobami zatrudnionymi w FabLabie Pobite Gary!.
  3. Zapewnienie w porozumieniu z przełożonym materiałów i instrumentów do pracy – wybór i zakup.
  4. Organizacja projektów edukacyjno – muzycznych dla m.in. wychowanków Centrum, placówek wsparcia dziennego, placówek opiekuńczo-wychowawcze, MOS, MOW, klas ze szkół specjalistycznych, osób korzystających z FabLabu Kamera Akcja!, nauczycieli, seniorów, wszystkich warszawiaków:
  1. Obsługa instrumentów, sprzętu specjalistycznego oraz całego wyposażenia FabLabu Pobite Gary!.
  2. Reprezentacja FabLabu Pobite Gary! na zewnątrz.
  3. Współpraca z innymi działami i jednostkami oraz ich pracownikami działającymi w ramach Centrum.
  4. Zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji pomiędzy kierownictwem Centrum, poszczególnymi Działami oraz osobami zatrudnionymi w FabLab Pobite Gary!.
  5. Prowadzenie bieżącej dokumentacji realizowanych projektów zgodnie z obowiązującymi w Centrum procedurami.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy: 

Praca w budynku na ul. Błękitnej 32, 04-649 Warszawa i poza nim. Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Budynek dostosowany dla osób poruszających się na wózku.

Stanowisko pracy:                                                                                                                                                                                                                                          

Związane z pracą przy komputerze, obsługą urządzeń  biurowych, rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku. 

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Oferujemy:

Wymagania niezbędne:

Dodatkowym atutem będą:

Poszukujemy osoby: 

Wymagane dokumenty:

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

lub

lub 

z dopiskiem na kopercie: 
„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych FabLab Pobite Gary!”

Termin składania ofert do dnia 30 listopada 2021r. 

Informacje dodatkowe: