Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje starszego wychowawcy-koordynatora (kierownik Ogniska)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku  będzie należało między innymi:

 1. Kierowanie działalnością Ogniska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi dokumentami organizacyjnymi  oraz wytyczonymi kierunkami działań w aktualnej koncepcji.
 2. Przygotowywanie wspólnie z dziećmi posiłków.
 3. Opracowanie w porozumieniu z dyrektorem i koordynatorem Ognisk harmonogramu pracy Ogniska i pracowników.
 4. Zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudnienia, premiowania i nagradzania pracowników Ogniska.
 5. Zapewnienie pomocy wychowawcom w realizowaniu ich zadań.
 6. Udział w zebraniach. 
 7. Nadzór nad przestrzeganiem zakresu czynności pracowników, wyznaczanie im szczegółowych zadań. 
 8. Hospitowanie zajęć prowadzonych przez pracowników.
 9. Inspirowanie pracowników do poszukiwania efektywnych, autorskich i nowatorskich metod pracy, umożliwianie im uczestniczenia w szkoleniach, których tematyka jest zgodna z potrzebami instytucji.
 10. Informowanie dyrektora:
  - o terminach zebrań z pracownikami, z rodzicami lub innymi osobami na terenie Ogniska,
  - o planowanych projektach, imprezach i innych ważnych wydarzeniach,
  - o wszelkich trudnych sytuacjach.
 11. Bezpośrednia praca z grupą wychowawczą.
 12. Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez pracowników. 

Oferujemy:

Wymagania niezbędne:

wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo—wychowawczą

 lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; nie widnienie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).


Mile widziane

 
Poszukujemy osoby:


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie do dnia 30.05.2022r. 

CV

Listu motywacyjnego (obowiązkowy)

wypełnionej i podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., wpisując w tytule „kierownik”

osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4 00-231 Warszawa

lub pocztą na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, z dopiskiem na kopercie „kierownik”.

 
Informacje dodatkowe:

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Przewidywane zatrudnienie od sierpnia 2022 r.