Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie superwizji zespołowych dla kadry z jednostek pomocy społecznej (174 h) ZPI.263.2.2023

Termin składania ofert upływa 09.02.2023 r. o godzinie 16:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": projekty@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Prowadzenie superwizji zespołowych z podziałem na części:

część 1: dla kadry placówki PWD prowadzonej przez Caritas AW, ul. Dereniowa 12, 02-726 w Warszawie (18 h)

część 2: dla kadry placówki PWD prowadzonej przez Caritas, al. KEN 101, 02-785 w Warszawie (18 h)

część 3: dla kadry placówki PWD prowadzonej przez CWR, Ognisko Ursynów,  ul. Kłobucka 14 w Warszawie (27 h)

część 4: dla kadry placówki PWD prowadzonej przez CWR, Ognisko Starówka,  ul. Stara 4 w Warszawie (27 h)

część 5: dla kadry placówki PWD prowadzonej przez CWR, Ognisko Praga,  ul. Środkowa 9 w Warszawie (27 h)

część 6: dla kadry Spotu Młodzieżowego Wawer i Spotu Młodzieżowego Praga Północ prowadzonych przez CWR, ul. Stalowa 29/16  w Warszawie (27 h)

część 7: dla kadry ośrodków pomocy społecznej pracującej metodą dialogu motywującego (15 h)

część 8: dla kadry ośrodków pomocy społecznej pracującej metodą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (15 h)

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
07-02-2023 13:29:33Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Iwona Łabajczyk
07-02-2023 13:43:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Iwona Łabajczyk