Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę sprzętu komputerowego.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty został w Załączniku nr 3 "Opis przedmiotu zamówienia".

Termin składania ofert upływa 16.06.2023 r. o godzinie 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

12.06.2023 - Odpowiedź na pytania nr 1

12.06.2023 - Odpowiedź na pytania nr 2

14.06.2023 - Odpowiedź na pytania nr 3

14.06.2023 - Odpowiedź na pytania nr 4

19.06.2023 - Protokół

23.06.2023 - Protokół


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-03-2023 21:23:36nowy artykuł do wykorzystania (7)Czek.it
07-06-2023 14:42:10Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
12-06-2023 10:38:18Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
12-06-2023 15:56:56Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
14-06-2023 09:33:01Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
14-06-2023 13:52:04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
19-06-2023 13:02:20Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
23-06-2023 13:00:55Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Daria Dębecka