Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert na zakup samochodu osobowego – Fiat Scudo.

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży zawarty został w załączniku nr 1 "Ogłoszenie - Fiat Scudo"

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w siedzibie Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, ul.  Stara 4, 00-231 Warszawa, sekretariat w czasie pracy Centrum tj. poniedziałek - piątek w godzinach 8.00-16.00 (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).

Termin składania ofert upływa 13.07.2023 r. 

Termin otwarcia ofert w dniu: 14.07.2023 r. godz. 10.00

Miejsce otwarcia ofert: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa 

 Sprzdający informuje, że nie pobiera wadium

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
07-06-2023 15:29:49do wykorzystania (2)Mariusz Marczak
06-07-2023 15:26:35Ogłoszenie sprzedaży samochodu - Fiat Sc...Mariusz Marczak
06-07-2023 15:29:59Ogłoszenie sprzedaży samochodu - Fiat Sc...Mariusz Marczak
06-07-2023 15:45:49Ogłoszenie sprzedaży samochodu - Fiat Sc...Mariusz Marczak