Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usługę prowadzenie superwizji zespołowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" (ZPI.263.8.2024)

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na prowadzenie superwizji zespołowych w dwóch placówkach PWD w łącznym wymiarze 30 godzin zegarowych.

Termin składania ofert upływa 26.02.2023 r. o godzinie 15:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail:  a.glogowska@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
20-02-2024 14:24:34Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Iwona Łabajczyk