Data wydarzenia: 24-06-2020

25.06.2020 r. Informacja o wyborze Wykonawcy

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

16.06.2020 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje sprostowanie zaproszenia do złożenia oferty

UWAGA

Zmianie uległa maksymalna liczba godzin w Zaproszeniu do złożenia ofert z dnia 9.06.2020 r.:

Było: Termin realizacji: od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku – łącznie nie więcej niż 128 godzin (…).

Powinno być: Termin realizacji: od 1 lipca do 31 grudnia 2020 roku – łącznie nie więcej niż 512 godzin (…).

Jednocześnie Zamawiający informuję, że nie ulega zmianie termin składania ofert w niniejszym postępowaniu. 

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych usługę codziennego przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku 6-18 lat wraz  z wykonywaniem czynności sprzątania w pomieszczeniach Ogniska „Okęcie”, na potrzeby działalności Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" z siedzibą w Warszawie przy ul. Starej 4

Termin składania ofert upływa 24 czerwca 2020 r. 

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
09-06-2020 09:18:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Boszko
16-06-2020 12:52:42Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-06-2020 14:49:42Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
25-06-2020 14:50:18Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek