Nazwa szkolenia: Akademia Socjoterapii (kurs dla wychowawców pwd) Szanowni Państwo, wznawiamy rekrutację na piątą edycję kursu. Zapraszamy osoby chętne do udziału w rekrutacji. Kurs odbędzie się w zmienionych terminach (szczegóły...

W ramach tego warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami dobrej komunikacji. Przedstawione zostaną zagrożenia związane z wymianą informacji i błędną interpretacją komunikatu pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Poprzez różnorodne ćwiczenia uczestnicy...

Termin warsztatu:9 grudnia (poniedziałek) 2019 r.; godz.09.00 – 17.00 Lokalizacja:WCIES, ul. Stara 4 Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc Adresaci szkolenia:pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st....

Pwd dla wszystkich- czyli jak pracować z wielokulturową grupą i włączać dzieci cudzoziemskie (8 h)- 2-dniowy warsztat Terminy 2- dniowego warsztatu:29 października 2019 r.; godz.09.00 –...

Terminy warsztatów: terminy zmienione, nowe już wktótce! Lokalizacja:Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" (dokładne miejsce będzie podane osobom zakwalifikowanym) Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc Adresaci...

Termin warsztatu:19 października 2019 r.; godz.09.00 – 15.00 Lokalizacja:Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", Ognisko Grochów Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc Adresaci szkolenia:pracownicy placówek...

PRACA METODĄ SPOŁECZNOŚCI TERAPEUTYCZNEJ - warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 7 września lub 5 października 2019 r. Warsztat ma na celu przybliżenie uczestnikom wiedzy z zakresu przebiegu procesu grupowego i możliwości...

Kurs Instruktora Turystyki Rowerowej - kurs dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego. Kurs kierujemy do osób, które chcą organizować lub prowadzić wycieczki rowerowe, rajdy, wyprawy, happeningi. NOWE ROZPORZĄDZENIE MEN Z DNIA...

ADHD… i co dalej? Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową - warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 8-9 czerwca 2019 r. Termin warsztatu:8-9 czerwca 2019 r.; godz.09.00 –...

Psychoseksualność dzieci i młodzieży – cykl seminariów dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego Proponowane seminarium daje możliwość zarówno poznania teorii i przebiegu rozwoju seksualnego u młodzieży, jak i namysłu nad doświadczeniami...

Jak dziecko z Zespołem Aspergera postrzega świat?- warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego Termin warsztatu:18 maja lub 19 maja 2019 r. ; godz.09.00 – 16.30 Lokalizacja:Centrum Wspierania Rodzin...

Terminy:indywidualnie ustalane po rejestracji na konsultację logopedyczną w programie Miasto Korzyści; aktualnie konsultacje logopedyczne mogą obywać się w poniedziałki w godzinach 13.00-19.00Lokalizacja:w placówce, która zgłosiła...

Terminy:terminy ustalane indywidualnie z placówkamiLokalizacja:Ośrodek „Kordon” w Sopotni WielkiejAdresaci szkolenia:pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą oraz dzieci z...

Terminy:indywidualnie ustalane po rejestracji na superwizję w programie Miasto KorzyściLokalizacja:w placówce, która zgłosiła zapotrzebowanie na superwizjęAdresaci szkolenia:pracownicy merytoryczni placówek wsparcia dziennego...

Laboratorium twórczego myślenia- 2 -dniowy warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego. Podczas dwudniowych warsztatów uczestnicy nauczą się korzystać z zasobów własnej wyobraźni i kreatywności. Poznają twórcze ćwiczenia i zabawy...

Porozumienie bez przemocy- 2 -dniowy warsztat, cz.II, "Komunikacja z dzieckiem i rodzicem/opiekunem". Udział w warsztatach daje możliwość rozszerzenia wiedzy w zakresie teorii i założeń PbP oraz praktyki poprzez poznanie i zastosowanie...

Metoda Dramy w budowaniu relacji Kurs przeznaczony jest dla pracowników merytorycznych placówek wsparcia dziennego realizujących program z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, mających trudności z adaptacją społeczną i radzeniem sobie w grupie...

Dialog motywujący Warsztat przybliża zasady, pojęcia i umiejętności związane z dialogiem motywującym – skutecznym sposobem pracy nad wydobywaniem i wzmacnianiem wewnętrznej motywacji do zmiany. Dialog motywujący jest metodą zyskującą coraz większą...

Porozumienie bez przemocy- 2 -dniowy warsztat. Udział w warsztatach daje możliwość poznania teorii i założeń PbP oraz praktyki poprzez poznanie i zastosowanie konkretnych narzędzi w odniesieniu do środowiska pracy wychowawcy placówki wsparcia...

Trening Dramy- wprowadzenie do stosowania dramy w interwencji społecznej Kurs przeznaczony jest dla pracowników merytorycznych placówek wsparcia dziennego realizujących program z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, mających trudności z adaptacją...