Metoda Dramy w budowaniu relacji

Kurs przeznaczony jest dla pracowników merytorycznych placówek wsparcia dziennego realizujących program z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi, mających trudności z adaptacją społeczną i radzeniem sobie w grupie rówieśniczej. Kurs zawiera teoretyczne podstawy dramy oraz praktyczne umiejętności dot. prowadzenia zajęć. 

Termin szkolenia: 16 i 17 lutego 2019 r., w godzinach 9.00-18.00

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" Ognisko Grochów ul. Rębkowska 1

Liczba wolnych miejsc: 16

Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Cele szkolenia:

-doskonalenie umiejętności wielopoziomowego angażowania grupy w realizację celów szkoleniowych

- poznanie i opanowanie nowych narzędzi szkoleniowych ( gry i ćwiczenia dramowe, ring bokserski, elementy Teatru Forum)

- nabycie umiejętności samodzielnego budowania programu szkoleniowego w oparciu o metodę dramy

 Program: 

 1. Ćwiczenia i gry wprowadzające do wspólnej pracy grupy i do pracy metodą DRAMY (budujące zaufanie, otwartość, ułatwiające wychodzenie z nawyków komunikacyjnych i współpracę oraz wchodzenie i wychodzenie z ról i improwizowanie).
 2. Elementy Teatru Forum, praktyka i omówienie – sceny przedstawiające trudne sytuacje komunikacyjne, konstruktywne reakcje, teoria metody stworzonej przez Augusto Boala.
 3. Ring bokserski – omówienie struktury pracy. [Krótki film o ringu można zobaczyć tu: https://www.facebook.com/trenerdramy/videos/1704919382914205/]
 4. Ring w praktyce –  struktura, cel komunikacyjny, praca ringiem.
 5. Teatr Forum i ring „od kuchni”:  warunki potrzebne do zastosowania tych narzędzi, jak zadbać o bezpieczeństwo, dynamikę i skuteczność pracy, jak prowadzić omówienie, by wysycić doświadczenia z pracy dramą i jak połączyć je z podsumowaniem, by warsztat miał wymiar edukacyjny (w rozumieniu poznawania przez uczestników nowych modeli, teorii itd.).
 6. Praca uczestników w grupach nad wykorzystaniem wersji klasycznych obu narzędzi lub ich modyfikacjami do własnej pracy z ludźmi.

Wymagania:

 • Od uczestnika:
  wykształcenie wyższe;
  • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
  • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału z zajęciach;
 • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika (nie dotyczy pracowników CWR RW) oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego:https://goo.gl/forms/yQ1FW7IWOV1xgbno2

Certyfikat: zaświadczenie o ukończeniu kursu

Prowadząca:

Aleksandra Chodasz- trenerka i superwizorka dramy, ukończyła szkołę trenerską Moniki Sowickiej, absolwentka rocznych studiów w zakresie Dramy Stosowanej na Uniwersytecie w Exter w Wielkiej Brytanii; uczy dramy i teatru interaktywnego; posiada wieloletnie doświadczenie w pracy tą metodą.