loga.jpg
 
We wrześniu 2017 r. rozpoczynał się projekt „Lepszy start na Ursynowie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.2. 
Jest on skierowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat z obszaru Służewca, znajdującego się na pograniczu dwóch stołecznych dzielnic – Mokotowa i Ursynowa. Projekt „Lepszy start na Ursynowie” to znakomity przykład partnerstwa międzysektorowego – działania realizują wspólnie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, jednostka miejska Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” oraz organizacja pozarządowa Fundacja United Way Polska. Wszystko po to, żeby zapewnić adresatom zadania kompleksowe wsparcie w ich rozwoju. Łącznie wsparciem w latach 2017-2019 ma być objętych aż 60 osób. 
W ramach projektu powołane zostało na dwa lata nowe ognisko wychowawcze – Ognisko „Ursynów” – a także grupa podwórkowa. W placówce stacjonarnej wychowankowie będą realizować różne programy rozwoju zainteresowań pozaszkolnych, otrzymają pomoc w nauce od profesjonalnych korepetytorów (zmierzą się wspólnie m.in. z matematyką, polskim oraz angielskim), zostaną też objęci cyklicznym programem scojoterapeutycznym. 
Wyróżnikiem Ogniska „Ursynów” ma być przede wszystkim teatr – w projekcie realizowane będą cykliczne zajęcia teatralne, w których będą mogli wziąć również okoliczni mieszkańcy. Wśród naszych pracowników mamy pasjonatów sztuki scenicznej, którzy już planują dla uczestników szereg niespodzianek – harmonogram wyjść na różne spektakle i imprezy kulturalne, a także naukę aktorstwa i różnych form scenicznych w praktyce.  Dzięki temu uczestnicy zajęć będą mogli poznać teatr z każdej strony – zarówno jako widzowie, jak i samodzielni aktorzy, rozwijając przy tym różne potrzebne w życiu dorosłym umiejętności jak choćby kompetencję przemawiania i występowania przed większym gronem osób. W każdym roku wychowankowie Ogniska przygotują swoje własne przedstawienia i będą mogli zmierzyć się z wyzwaniami, które wiążą się z występowaniem na scenie. 
Nad harmonijnym rozwojem dzieci oraz owocną współpracą z ich bliskimi będzie czuwać nie tylko kadra wykwalifikowanych pedagogów, ale także psycholog. Dzięki temu pomoc będzie szyta na miarę i dostosowana do bieżących potrzeb i możliwości każdego młodego człowieka z osobna. Wychowankowie z Ogniska z pewnością nie wyjdą z pustymi brzuchami – kadra zapewni im jeden pyszny i zdrowy posiłek dziennie. 
Obecnie trwają ostatnie działania w lokalu na Kłobuckiej, które zmierzają do zaadaptowania pomieszczeń Ogniska do potrzeb przyszłych użytkowników. W związku z tymi pracami tymczasowo Ognisko „Ursynów” korzysta z uprzejmości i lokali swoich najbliższych sąsiadów.  Kadrę odwiedzają już pierwsi chętni, chcący przyłączyć się do projektu. 
Miasto stołeczne Warszawa, które jest liderem projektu, planuje również zacieśniać współpracę z włodarzami obydwu dzielnic. Warto wiedzieć, że na Mokotowie już od lat działa jedno z Ognisk Centrum Wspierania Rodzin przy ul. Grottgera 25a, więcej informacji tutaj
Tym samym „Lepszy start na Ursynowie” to inicjatywa, która poszerza możliwości wspierania mieszkańców stolicy o kolejne placówki wsparcia dziennego – stacjonarną i podwórkową. Mamy nadzieję, że jest to dobry początek współpracy na lata na rzecz lokalnej społeczności przy ulicy Kłobuckiej oraz szansa na budowanie długoterminowych partnerstw na ich rzecz z już mieszczącymi się tam ośrodkami takimi, jak szkoła, biblioteka oraz Miejsce Aktywności Lokalnej.
Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdą Państwo już niebawem na naszej stronie. 
Zapraszamy do zapoznawania się z dokumentami rekrutacyjnymi oraz do udziału w zapisach, które będą się odbywały w Ognisku "Ursynów" przy ul. Kłobuckiej 14. 
 

Wartość całkowita projektu: 749 841,90 PLN

Wartość dofinansowania: 599 873,52 PLN

Źródło dofinansowania: Europejski Fundusz Społeczny