W ramach tego warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami dobrej komunikacji. Przedstawione zostaną zagrożenia związane z wymianą informacji i błędną interpretacją komunikatu pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Poprzez różnorodne ćwiczenia uczestnicy warsztatu zostaną wyposażeni w praktyczne narzędzie komunikacji możliwe do zastosowania w pracy pedagoga. Tematem przewodnim będą mediacje, jako sposób rozwiązania konfliktu w przypadku jego eskalacji. Przedstawione zostaną przepisy prawne, ogólna charakterystyka mediacji i osoba mediatora.

Termin warsztatu: 5 grudnia (czwartek) 2019 r. (godz. 10.00-13.00)

Lokalizacja: Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

Liczba wolnych miejsc: 16 miejsc 

Adresaci warsztatu: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st. Warszawy pracujący z dziećmi i młodzieżą

Program warsztatu:

I część – część informacyjno-organizacyjna - przedstawienie celów warsztatu – ćwiczenie integracyjne – wzajemne prezentacje, omówienie reguły pracy warsztatowej

II część - komunikacja - omówienie technik dobrej komunikacji – zadanie dla uczestników podzielonych na małe grupy zadaniowe

III część – mediacja - eskalacja konfliktu, wskazania alternatywy, którą jest mediacja. Krótkie omówienie mediacji, osoby mediatora i umocowania prawne.

IV część – podsumowanie.

Wymagania:

  • Od uczestnika:
    wykształcenie wyższe;
    • aktualne zatrudnienie w placówce wsparcia dziennego;
    • wysoka motywacja do podnoszenia kwalifikacji i udziału w zajęciach;
  • rejestracja w systemie i wybór tej nagrody w programie Miasto Korzyści przez placówkę zatrudniającą uczestnika
  • wypełnienie formularza zgłoszeniowego przez kierownika placówki  https://forms.gle/tFjA7dxE8jkDEqkG8

Certyfikat: Każdy uczestnik warsztatu, który ukończy warsztat otrzymuje zaświadczenie.

Wykonawca: Fundacja Mederi

Głównym realizatorem zadania będzie trener mediator posiadający doświadczenie we współpracy z Sądami Rejonowymi Wydziału Rodzinnego i Nieletnich w Warszawie w charakterze kuratora dla nieletnich, mediator w sprawach rodzinnych i cywilno-gospodarczych, – certyfikacja w 2008 roku w Polskim Centrum Mediacji. W ramach współpracy PCM z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich udzielała konsultacji z zakresu mediacji. Z Fundacją Mederi współpracuje prowadząc warsztaty i konsultacje indywidualne – Małgorzata Kucharska- Szydelska. Problematykę prawną nakreśli prawnik fundacji Mederi, udzielający porad prawnych w Warszawskiej Sieci Pomocy Dzieciom - Małgorzata Majchrzak.