W ramach tego warsztatu uczestnicy zapoznają się z zasadami dobrej komunikacji. Przedstawione zostaną zagrożenia związane z wymianą informacji i błędną interpretacją komunikatu pomiędzy nadawcą i odbiorcą. Poprzez różnorodne ćwiczenia uczestnicy...

Terminy szkolenia do wyboru:24 czerwca 2017 (sob.) godz. 9.00-15.00 Lokalizacja:Konsorcjum Wsparcie w Starcie, Centrum Młodych, ul. Inżynierska 1/79 Adresaci szkolenia: pracownicy placówek wsparcia dziennego m.st....

ADHD… i co dalej? Praca z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową - warsztat dla wychowawców z placówek wsparcia dziennego, 8-9 czerwca 2019 r. Termin warsztatu:8-9 czerwca 2019 r.; godz.09.00 –...

Nazwa szkolenia: Akademia Socjoterapii (kurs dla wychowawców pwd) Szanowni Państwo, wznawiamy rekrutację na piątą edycję kursu. Zapraszamy osoby chętne do udziału w rekrutacji. Kurs odbędzie się w zmienionych terminach (szczegóły...

Ogłoszenie rekrutacyjne 1/15/06/2016 1. Nazwa szkolenia: Akademia Socjoterapii – kurs dla wychowawców pwd 2. Adresaci: Kadra placówek wsparcia dziennego, które...