Działania pedagogiki ulicy adresowane są główne do dzieci i młodzieży z grup podwyższonego ryzyka, które:...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje starszego

...

W tym roku szkolnym postanowiliśmy podszkolić się w gotowaniu. Umiejętność ta przyda się na pewno każdemu

...
Centrum Wspierania Rodzin “Rodzinna Warszawa” poszukuje wychowawców na letni obóz dziennikarsko - filmowy w
...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi

...