W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana  do zatrudnienia:

Pani Anna Czochra – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji.

Warszawa 23.03.2017 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
24-03-2017 14:58:10Informacja o wyniku naboru na wolne sta...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
24-03-2017 14:58:33Informacja o wyniku naboru na wolne sta...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl