Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. STARA 4 00-230 WARSZAWA Ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze Kierownik działu w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”UL. STARA 400-230 WARSZAWAOgłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało międzyDo...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie poszukuje starszego wychowawcy-koordynatora (kierownik Ogniska) Do głównych zadań osoby zatrudnionej natym stanowisku będzie należało między innymi: Kierowanie...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie poszukuje koordynatora SPOTU Młodzieżowego WAWER Obowiązki: dbanie oprzestrzeń Spotu Młodzieżowego; tworzenie bezpiecznej iżyczliwej atmosfery wSpocie,...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór nawolne stanowisko Instruktor ds. kulturalno-oświatowych wwymiarze 1 etatu Poszukujemy osoby dozespołu pracującego...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje starszego wychowawcy-koordynatora (kierownik Ogniska) Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi: Kierowanie działalnością...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w FabLabie Kamera Akcja! w wymiarze 1 etatu Do głównych zadań osoby...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 WarszawaOgłasza nabór na wolne stanowiskoInstruktor ds. kulturalno-oświatowych w Dziale Doskonalenia i Szkoleń w wymiarze 1 etat/na zastępstwo (z możliwością przedłużenia na czas...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. płac i księgowości w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. płac i księgowości w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Starszy referent ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczym (placówkach wsparcia dziennego). Obecnie poszukujemy wychowawcy do Ogniska: Grochów ul.Rębkowska...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczym (placówkach wsparcia dziennego). Obecnie poszukujemy wychowawcy do Ogniska: „Starówka” – ul. Stara...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór nawolne stanowisko Instruktor ds. kulturalno-oświatowych wFabLabie Pobite Gary! wwymiarze 5/8 etatu Do...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczym (placówkach wsparcia dziennego). Obecnie poszukujemy wychowawcy do Ogniska: „Muranów” – ul. Dzielna...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, poszukuje pracownika doprzygotowywania posiłków oraz sprzątania wOgnisku „Okęcie” (ul. Centralna 24 Warszawa). Do głównych zadań osoby zatrudnionej natym stanowisku będzie...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, poszukuje pracownika doprzygotowywania posiłków wOgnisku „Starówka” (ul. Stara 4, Warszawa). Do głównych zadań osoby zatrudnionej natym stanowisku będzie należało: Przestrzeganie...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie poszukuje psychologa dopracy wOgnisku Wychowawczym Zatrudnienie wOgnisku Ursynów – ul. Kłobucka 14 Praca wustalonych godzinach między 10.00 – 19.00 (praca...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Dziale Doskonalenia i Szkoleń w wymiarze 1 etat Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”Stara4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby...