W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:
Pani Anna Grzegrzółka-Piech – miejsce zamieszkania Warszawa


Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. administracji i realizacji zamówień publicznych i inwestycji.


Warszawa, 29.06.2017 r.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-06-2017 13:29:30Informacja o wyniku naboru na wolne sta...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
29-06-2017 13:29:56Informacja o wyniku naboru na wolne sta...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl