W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:
Pani Paulina Rakowska – miejsce zamieszkania Warszawa


Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-11-2017 16:29:45Informacja o wyniku naboru na wolne stan...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl