W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:
Pan Artur Midak – miejsce zamieszkania Jabłonna


Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. Starszy inspektor ds. bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
29-11-2017 16:34:43Informacja o wyniku naboru na wolne stan...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl