Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

Ogłasza nabór na wolne stanowisko

Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w Dziale Doskonalenia i Szkoleń w wymiarze 1 etat

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

1. organizowanie i nadzorowanie szkoleń, warsztatów, treningów zadaniowych i wyjazdów integracyjnych dla kadry placówek wsparcia dziennego z organizacji współpracujących z CWR RW oraz kadry zatrudnionej w CWR RW;

2. organizowanie i nadzorowanie szkoleń dla warszawskich Ośrodków Pomocy Społecznej i Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie;

3. organizowanie wyjazdów socjoterapeutycznych;

4. komunikacja z przedsiębiorcami, instytucjami i innymi podmiotami prowadzącymi podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

5. organizowanie superwizji oraz innych form wsparcia indywidualnego i grupowego dla kadry placówek wsparcia dziennego;

6. opracowywanie projektów regulaminów dotyczących wyżej wymienionych działań.

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

Miejsce pracy:

 • Praca w budynku siedziby Centrum, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa i poza nim.
 • Toalety dostosowane do osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Stanowisko pracy:

związane  z   pracą   przy   komputerze,   obsługą   urządzeń  biurowych,  rozmowami telefonicznymi, obsługą interesanta, przemieszczaniem się wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym i niedowidzącym.

Oferujemy:

 • praca w godzinach pomiędzy 8.00 - 16.00,
 • wynagrodzenie zasadnicze 3.500 – 3.800 zł/brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy) oraz
 • dodatek stażowy,
 • dodatek motywacyjny,
 • 13ste wynagrodzenie,
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole,
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia,
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie minimum średnie,
 • obsługa komputera w stopniu bardzo dobrym – pakiet MS Office (Word, Excel, PowerPoint, etc),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będą:

 • znajomość specyfiki organizacji szkoleń.

Poszukujemy osoby:

 • posiadającej zdolności organizacyjne i koordynacyjne,
 • posiadającej zdolności analityczne,
 • komunikatywnej,
 • potrafiącej odnaleźć się zarówno w pracy zespołowej jak i samodzielnej,
 • odpornej na stres,
 • odpowiedzialnej,
 • obowiązkowej,
 • dokładnej i spostrzegawczej,
 • angażującej się w wykonywaną pracę.

Wymagane dokumenty:

 • CV;
 • List motywacyjny (obowiązkowo);
 • wypełnionej i odręcznie podpisanej „Klauzuli informacyjnej w zakresie ochrony danych osobowych dla kandydatów do pracy w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”.

Dodatkowo (nieobligatoryjnie):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji (będące w posiadaniu kandydata);
 • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata).

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów:

 • drogą mailową na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub

 • osobiście w sekretariacie CWR RW, ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

lub

 • za pośrednictwem poczty na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:
„Instruktor ds. kulturalno-oświatowych DDiS”

Termin składania ofert do dnia 30 września 2021 r.

Informacje dodatkowe:

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
08-09-2021 15:50:54Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w...Mariusz Marczak
08-09-2021 15:57:33Instruktor ds. kulturalno-oświatowych w...Mariusz Marczak