Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje koordynatora SPOTU Młodzieżowego WAWER

 Obowiązki:

 • dbanie o przestrzeń Spotu Młodzieżowego;
 • tworzenie bezpiecznej i życzliwej atmosfery w Spocie, zarówno dla pracowników jak i wychowanków;
 • nawiązywanie partnerstwa z lokalnymi instytucjami;
 • promowanie działalności Spotu w social mediach oraz poprzez branie udziału w różnych eventach;
 • stały kontakt z biurem – praca nad koncepcją funkcjonowania Spotu wspólnie z kadrą innych placówek, koordynatorem PWD i dyrektorem CWR, rozliczanie się bieżących spraw z biurem (kadry, księgowość);
 • koordynowanie zadań pracowników Spotu oraz wspieranie ich w codziennych obowiązkach;
 • praca wychowawcza z grupą uczestników;
 • poszukiwanie inspiracji do tworzenia miejsca dla młodzieży, uczestniczenie w szkoleniach i prelekcjach.

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę / umowę zlecenie w zależności od preferencji kandydata i zakresu współpracy;
 • praca w godzinach popołudniowych (11:00-19:00 przy pełnym wymiarze godzin) w Spocie Młodzieżowym Wawer na ul. Korkowej 119/123
 • w przypadku umowy o pracę: od 4200 zł brutto, dodatek motywacyjny 0-50%, pensja 13, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych;
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia  i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi co najmniej 2 lata,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem / organizacją / instytucją – co najmniej rok,
 • biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel) oraz narzędzi do pracy online (m.in. dokumentów na platformie Google);
 • wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo—wychowawczą

 lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; nie widnienie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).

Mile widziane:

 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym;
 • Doświadczenie w pracy w innych jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej.

 Poszukujemy osoby:

 • samodzielnej;
 • o wysokich umiejętnościach interpersonalnych;
 • o wysokiej umiejętności organizacji pracy własnej oraz pracy w zespole;
 • obowiązkowej i systematycznej;
 • odpornej na stres;
 • z pasją do pracy;
 • kreatywnej;
 • zaangażowanej;
 • cierpliwej.

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego

(w formularzu prosimy o załączenie CV) lub złożenie CV osobiście na adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

  Informacje dodatkowe:

 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.
 • Przewidywane zatrudnienie od czerwca 2023.

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-03-2023 21:23:04nowy artykuł do wykorzystania (5)Czek.it
07-06-2023 14:03:23Koordynator – kierownik SPOTu Młodzieżow...Daria Dębecka
07-06-2023 14:08:30Koordynator – kierownik SPOTu Młodzieżow...Daria Dębecka
07-06-2023 15:27:31Koordynator – kierownik SPOTu Młodzieżow...Daria Dębecka