Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje starszego wychowawcy-koordynatora (kierownik Ogniska)

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku  będzie należało między innymi:

 • Kierowanie działalnością Ogniska zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi dokumentami organizacyjnymi  oraz wytyczonymi kierunkami działań w aktualnej koncepcji.
 • Przygotowywanie wspólnie z dziećmi posiłków.
 • Opracowanie w porozumieniu z dyrektorem i koordynatorem Ognisk harmonogramu pracy Ogniska i pracowników.
 • Zgłaszanie wniosków w sprawie zatrudnienia, premiowania i nagradzania pracowników Ogniska.
 • Zapewnienie pomocy wychowawcom w realizowaniu ich zadań.
 • Udział w zebraniach. 
 • Nadzór nad przestrzeganiem zakresu czynności pracowników, wyznaczanie im szczegółowych zadań. 
 • Hospitowanie zajęć prowadzonych przez pracowników.
 • Inspirowanie pracowników do poszukiwania efektywnych, autorskich i nowatorskich metod pracy, umożliwianie im uczestniczenia w szkoleniach, których tematyka jest zgodna z potrzebami instytucji.
 • Informowanie dyrektora:
  – o terminach zebrań z pracownikami, z rodzicami lub innymi osobami na terenie Ogniska,
  – o planowanych projektach, imprezach i innych ważnych wydarzeniach,
  – o wszelkich trudnych sytuacjach.
 • Bezpośrednia praca z grupą wychowawczą.
 • Kontrola dokumentacji pedagogicznej prowadzonej przez pracowników. 

Oferujemy:

 • zatrudnienie na umowę o pracę w wymiarze cały etat 
 • wynagrodzenie zasadnicze od 5500 zł/ brutto (w zależności od wykształcenia, kompetencji i stażu pracy) + dodatki do pensji (dodatek stażowy 0-20%, dodatek motywacyjny 0-50%, pensja 13, świadczenia z funduszu świadczeń socjalnych). 
 • pracę w doświadczonym i zgranym zespole;
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez szkolenia  i możliwość udziału w dodatkowych projektach;
 • pracę w dynamicznej instytucji z długim doświadczeniem.

Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie w pracy z dziećmi co najmniej 5 lat, 
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem / organizacją / instytucją – co najmniej 2 lata, 
 • biegła znajomość pakietu Office (Word, Excel) oraz narzędzi do pracy online (m.in. dokumentów na platformie Google);

wykształcenie wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo—wychowawczą

 lub

wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej;

pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; nie widnienie w powszechnym Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym; niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie; pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego (w przypadku gdy, taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).


Mile widziane

 • Doświadczenie na stanowisku kierowniczym
 • Doświadczenie w pracy w innych jednostkach w systemie pomocy społecznej lub organizacjach pozarządowych pracujących w obszarze pomocy społecznej

 
Poszukujemy osoby:

 • samodzielnej
 • o wysokich umiejętnościach interpersonalnych
 • o wysokiej umiejętności organizacji pracy własnej oraz innych
 • obowiązkowej i systematycznej
 • odpornej na stres
 • z pasją do pracy
 • kreatywnej
 • zaangażowanej
 • cierpliwej 

CV

Listu motywacyjnego (obowiązkowy)

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza rekrutacyjnego

lub osobiście szczegóły na miejscu adres: ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO – DOKUMENT

 Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
02-03-2023 21:23:20nowy artykuł do wykorzystania (6)Czek.it
07-06-2023 14:07:44po Koordynator Ogniska „Muranów”Daria Dębecka