W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia: Pani Małgorzata Kołakowska – miejsce zamieszkania Głosków

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
31-03-2016 10:36:30Informacja o wyniku naboru  na wolne st...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl