W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia: Pani Marta Krajewska – miejsce zamieszkania Warszawa

Uzasadnienie wyboru: Kandydatka spełniła w najwyższym stopniu wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko specjalista ds. płac i księgowości.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
19-04-2016 16:51:59Informacja o wyniku naboru  na wolne st...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
19-04-2016 16:52:23Informacja o wyniku naboru na wolne stan...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl