Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: młodszy wychowawca.
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
Organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z powierzoną grupą dzieci oraz indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu  o całoroczny plan pracy.
Kierowanie procesem wychowawczym dziecka na podstawie zadań wynikających z indywidualnego planu pracy.
Pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka.
Ścisła współpraca z innymi pracownikami placówki i rodzicami wychowanków oraz pracownikami szkół, do których uczęszczają wychowankowie.
Prowadzenie zajęć z dziećmi np. kulinarnych, plastycznych.
Współorganizowanie imprez i uroczystości.
 
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
co najmniej wykształcenie średnie i udokumentowany co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną
znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów  wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania  placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego,
znajomość ustawy o pomocy społecznej,
zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres ,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
pełna władza rodzicielska ( w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 
Zgłoszenie 
list motywacyjny, CV  z   klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.” 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dostarczenie osobiście do sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub przesłanie za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: młodszy wychowawca

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
12-01-2017 15:35:57Nabór na wolne stanowisko - młodszy wych...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2017 15:49:21Nabór na wolne stanowisko - młodszy wych...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl