Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie ogłasza nabór na stanowisko: psycholog, w wymiarze 1/2 etatu.
 
Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:
prowadzenie pomocy psychologicznej,
przygotowanie diagnozy indywidualnej dziecka i rodziny,
współpraca z wychowawcami w zakresie opracowywania i realizowania programu indywidualnej pracy  z dzieckiem i jego rodziną, 
prowadzenie zajęć grupowych z socjoterapii, 
opracowywanie programów pracy, programów zajęć specjalistycznych, sprawozdań z realizowanej działalności.
 
Wymagania niezbędne:
wykształcenie wyższe: tytuł zawodowy magistra na kierunku psychologia,
udokumentowane przygotowanie do prowadzenia socjoterapii,
minimum 3- letni staż pracy,
doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów  wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych i placówek wsparcia dziennego,
znajomość ustawy o pomocy społecznej,
zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres ,
pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
pełna władza rodzicielska ( w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 
Zgłoszenie 
list motywacyjny, CV  z   klauzulą o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz. 922.” 
 
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., dostarczenie osobiście do sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub przesłanie za pośrednictwem poczty z dopiskiem na kopercie: młodszy wychowawca

Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
12-01-2017 15:45:47Nabór na stanowisko - psycholog 1/2 etat...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2017 15:47:12Nabór na stanowisko - psycholog 1/2 etat...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
12-01-2017 15:50:15Nabór na stanowisko - psycholog 1/2 etat...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl