W trakcie procedury naboru kandydatów na ww. wolne stanowisko urzędnicze w Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie wyłoniono osobę, która została wybrana do zatrudnienia:


Pan Marek Bladowski - Wyszkowo

Uzasadnienie wyboru: Kandydat spełnił wymagania stawiane kandydatom podczas rekrutacji na stanowisko informatyk.

Warszawa 18.01.2016 r.

Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej

Anna Stupar


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
23-01-2017 16:04:53Informacja o wyniku naboru na wolne sta...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl