Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy -  Wychowawca.

Zatrudnienie od dnia 12.10.2015 r. w jednym z Ognisk należących do Zespołu Ognisk Wychowawczych im. Kazimierza Lisieckiego "Dziadka".

Praca w pełnym wymiarze godzin, głównie w godzinach popołudniowych. 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 • Organizowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej z powierzoną grupą dzieci oraz indywidualnej pracy z wychowankiem w oparciu  o całoroczny plan pracy.
 • Kierowanie procesem wychowawczym dziecka na podstawie zadań wynikających  z indywidualnego planu pracy.
 • Pozostawanie w stałym kontakcie z rodziną dziecka i instytucjami zajmującymi się pomocą dziecku i rodzinie.
 • Ścisła współpraca z innymi pracownikami placówki i rodzicami wychowanków oraz pracownikami  szkół, do których uczęszczają wychowankowie.
 • Współorganizowanie imprez i uroczystości, udział w wyjazdach socjoterapeutycznych i rekreacyjnych. 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe: na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą lub na dowolnym kierunku, uzupełnione studiami podyplomowymi w zakresie psychologii, pedagogiki, nauk o rodzinie, resocjalizacji lub kursem kwalifikacyjnym z zakresu pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej,
 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów  wykonawczych do ustawy, w szczególności dotyczących zasad funkcjonowania placówek wsparcia dziennego,
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej,
 • umiejętność prowadzenia zajęć z grupą np. sportowych kulinarnych, tanecznych, muzycznych (gra na instrumencie i/lub śpiew) cyrkowych, gier i zabaw integracyjnych
 • zdolności organizacyjne, obowiązkowość, systematyczność, kreatywność, zaangażowanie, komunikatywność, systematyczność, odporność na stres,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 • pełna władza rodzicielska (w przypadku rodzica), wypełnianie obowiązku alimentacyjnego – w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego.
 • mile widziana znajomość metodyki pedagogiki ulicy,

Zgłoszenie

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji (CV i list motywacyjny) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 05.10.2015 r.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.                                                           

Prosimy o załączenie do aplikacji następującej klauzuli:

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w  ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie ul. Stara 4 (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
28-09-2015 16:07:41Szukamy wychowawców do pracy w Ogniskach...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
28-09-2015 16:13:24Szukamy wychowawców do pracy w Ogniskach...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
28-09-2015 16:13:59Szukamy wychowawców do pracy w Ogniskach...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
28-09-2015 16:14:09Szukamy wychowawców do pracy w Ogniskach...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
28-09-2015 16:17:10Szukamy wychowawców do pracy w Ogniskach...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
28-09-2015 16:24:20Szukamy wychowawców do pracy w Ogniskach...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-01-2016 17:21:00Szukamy wychowawców do pracy w Ogniskach...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
01-02-2016 11:55:36REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Szukamy wychowawcó...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
01-02-2016 11:55:52REKRUTACJA ZAKOŃCZONA Szukamy wychow...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
01-02-2016 11:56:14REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - Szukamy wychowaw...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl