Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”Stara4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych i inwestycji w wymiarze 1 etat. Do głównych zadań osoby...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczym (placówkach wsparcia dziennego). Obecnie poszukujemy wychowawcy do Ogniska: „Praga” - ul. Środkowa...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie zatrudni na umowę opracę na stanowisko robotnik gospodarczy – ogrodnik wwymiarze pełnego etatu. Do głównych zadań osoby zatrudnionej natym stanowisku...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór nawolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych iinwestycji wwymiarze 1 etat Do głównych zadań osoby...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie poszukuje psychologa dopracy wOgnisku Wychowawczym Zatrudnienie wOgnisku Gocław – ul. Meissnera 13 Praca wustalonych godzinach pomiędzy 10.00 – 19.00 (praca...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór nawolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych iinwestycji wwymiarze 1 etat Do głównych zadań...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Stara 4, 00-231 Warszawa Ogłasza nabór nawolne stanowisko urzędnicze Specjalista ds. zamówień publicznych iinwestycji wwymiarze 1 etat Do głównych zadań osoby...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie zatrudni na umowę opracę na stanowisko robotnik gospodarczy – ogrodnik wwymiarze ¾ etatu. Do głównych zadań osoby zatrudnionej natym stanowisku...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie poszukuje Koordynatora Zespołu Ognisk Wychowawczych (placówek wsparcia dziennego). CWR RW prowadzi 10 Ognisk Wychowawczych (OW) naterenie m. st. Warszawy, ze wsparcia...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa zatrudni nazastępstwo Specjalista ds. zamówień publicznych iinwestycji wwymiarze 1 etat. Wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4000 zł. + dodatek...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” ul. Stara 4, 00-231 Warszawa zatrudni nazastępstwo Specjalista ds. zamówień publicznych iinwestycji wwymiarze 1 etat. Wynagrodzenie zasadnicze brutto od 4000 zł. + dodatek...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie zatrudni naumowę opracę nastanowisko robotnik gospodarczy wwymiarze ¾ etatu. Do głównych zadań osoby zatrudnionej natym stanowisku będzie należało między...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie zatrudni naumowę zlecenie dopołowy grudnia 2020 r., anastępnie nazastępstwo nastanowisko specjalista ds. płac iksięgowości wwymiarze pełny...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” wWarszawie zatrudni naumowę zlecenie dopołowy grudnia 2020 r., anastępnie nazastępstwo nastanowisko starszy referent ds. płac iksięgowości wwymiarze pełny...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” Ogłasza nabór nawolne stanowisko urzędnicze Administrator ds. administracyjno-gospodarczych – wwymiarze 1 etat Termin składania dokumentów do31.08.2020 r. Do głównych zadań osoby...

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: Przygotowywanie codziennych posiłków oraz poczęstunku na specjalne okazje dla ok. 40 dzieci w wieku 6-18 lat Tworzenie jadłospisu Wykonywanie prac porządkowych...

Do naszej placówki uczęszczają wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną, zespołem Aspergera, orzeczeniami ze spektrum autyzmu oraz innymi specjalnymi potrzebami. W naszej placówce budujemy poczucie własnej wartości, wspieramy nabywanie...

Zatrudnienie w Ognisku Muranów - ul. Dzielna 17a lok 15 Praca w ustalonych godzinach pomiędzy 10.00 - 19.00. Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało: Prowadzenie zajęć grupowych oraz indywidualnych z...

POSZUKUJEMY PRACOWNIKA Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa”, poszukuje pracownika do przygotowywania posiłków oraz sprzątania w Ognisku „Starówka” (ul. Stara 4, Warszawa). Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym...

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” w Warszawie poszukuje wychowawcy do pracy z dziećmi i młodzieżą w Ogniskach Wychowawczych. Obecnie poszukujemy wychowawców do Ognisk: „Starówka” - ul. Stara 4 „Muranów” - ul. Dzielna 17a „Gocław”-...