Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na przebudowę dwóch lokali usługowych U5 i U6 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym z usługami na terenie działki nr ew.40/2 z obrębu 1-08-15 przy ul.Kłobuckiej 14 w Warszawie w celu połączenia tych lokali w jeden usługowy przeznaczony na potrzeby placówki wsparcia dziennego dla dzieci - sygn. sprawy CWR.263.2.2017

Ww. zamówienie zostało ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.04.2017 r. pod numerem 75501-2017.

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2017 r. o godz. 10:30.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 15.05.2017 r. o godz. 11.00

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: 

pobierz paczkę klobucka-ogloszenie.zip


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
27-04-2017 15:01:34Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
27-04-2017 15:10:51Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
27-04-2017 15:28:29Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
27-04-2017 15:37:39Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...CWR
28-04-2017 12:09:53Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
18-05-2017 09:30:45Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl