Termin składania ofert upływa w dniu 22.09.2017 r. o godz. 10:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 22.09.2017 r. o godz. 11.00

Pobierz dokumenty niezbędne do realizacji przetargu: 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
06-09-2017 16:33:56Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
07-09-2017 08:56:23Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
07-09-2017 14:44:30Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
07-09-2017 14:45:01Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
26-09-2017 11:23:30Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl
27-09-2017 14:12:33Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na...CWR
27-09-2017 17:15:04Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na...a.koczowska@rodzinnawarszawa.pl