×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 418.

Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" informuje o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie".

Ww. przetarg został ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2015 r. pod numerem 186855-2015.

Termin składania ofert upływa w dniu 04.01.2016 r. o godz. 11:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa, pok. 49, I piętro

Termin otwarcia ofert nastąpi w dniu 04.01.2016 r. o godz. 11:15.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
18-12-2015 15:17:21Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym z...
18-12-2015 15:19:04Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...
18-12-2015 16:16:09Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...
18-12-2015 16:16:36Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...
18-12-2015 16:17:30Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...
18-12-2015 16:17:57Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym n...