×

Ostrzeżenie

JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 418.

W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.3.2015, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie", Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" udziela odpowiedzi i wyjaśnień.

Ponadto zamieszczamy przedmiary robót w formacie plików ath.

Przedmiar- ul. Stara.rar

PrzedmiaryRobotiKosztorysy.rar

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
23-12-2015 09:24:36Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...
23-12-2015 17:32:20Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...CWR
23-12-2015 17:33:12Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...CWR
31-12-2015 12:21:03Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...
31-12-2015 13:30:49Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
31-12-2015 13:31:14Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
31-12-2015 13:53:45Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
31-12-2015 13:54:14Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
31-12-2015 13:54:43Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl
31-12-2015 13:56:23Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl