W dniu 04.01.2016r. o godz. 11.15, zamawiający- Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", preprezentowany przez Komisje przetargową w składzie: 

1. Przewodniczący - Danuta Mielewska

2. Sekretarz - Paweł Ślązak

3. Członek - Emilia Łazarowicz

dokonał otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym na "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudową garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie". 

 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
04-01-2016 17:18:10Protokół z otwarcia ofertsekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-01-2016 17:27:38Protokół z otwarcia ofertsekretariat@rodzinnawarszawa.pl
04-01-2016 17:28:36Protokół z otwarcia ofertsekretariat@rodzinnawarszawa.pl
05-01-2016 10:05:12Protokół z otwarcia ofertsekretariat@rodzinnawarszawa.pl