W związku z otrzymanymi zapytaniami od Wykonawców do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na roboty budowlane - sygn. sprawy CWR.271.1.2016, nazwa zadania: "Wykonanie zagospodarowania terenu (boisko wielofunkcyjne, plac zabaw) wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz przebudowa garaży przy ul. Starej 4 w Warszawie", Dyrekcja Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" udziela odpowiedzi i wyjaśnień w załączonym pliku.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
21-01-2016 14:11:36Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnyc...sekretariat@rodzinnawarszawa.pl