Informacja o wyborze najkorzystaniejszej oferty: Budowa przyłącza cieplnego, wodociągowego i kanalizacyjnego oraz energetycznego do budynku przy ul. Starej 4 w Warszawie. 


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
27-03-2015 17:08:39Informacja o wyborze najkorzystniejszej...CWR
27-03-2015 17:11:43Informacja o wyborze najkorzystniejszej...CWR