W związku z podjęciem w dniu 13.12.2019 r. przez Radę m.st. Warszawy Uchwały Nr XXIV/682/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2050 oraz Uchwały NR XXIV/683/2019 w sprawie budżetu na rok 2020, zgodnie z postanowieniami art. 13a ustawy Prawo zamówień publicznych, Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przedstawia poniżej zestawienie postępowań o udzielenie zamówień publicznych planowanych do przeprowadzenia w 2020 roku.