Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę 7 rocznych licencji edukacyjnych Adobe Creative Cloud dla zespołów na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa".

Termin składania ofert upływa 29 sierpnia 2022 r. do godziny 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

 

 25.08.2022

Odpowiedzi na pytania cz. 1

29.08.2022

Protokół postępowania ZPI.263.41.2022

30.08.2022

Protokół postępowania NR 2 ZPI.263.41.2022


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
22-08-2022 14:34:48Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
25-08-2022 11:59:23Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
29-08-2022 14:58:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło
30-08-2022 12:58:55Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Katarzyna Jagiełło