Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostarczenie oleju opałowego w ilości 3000 litrów do kotłowni znajdującej się w budynku Ośrodka Górskiego “KORDON” w Sopotni Wielkiej.

Termin składania ofert upływa 09.12.2022 r. o godzinie 14:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
07-12-2022 14:20:01Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak
07-12-2022 15:04:27Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Mariusz Marczak