unnamed.png

INFORMACJA O PONOWNYM WYBORZE WYKONAWCY

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Zamawiający zamieszcza informację o ponownym wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

 

INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

W dniu 2 kwietnia 2019 r. Zamawiający zamieszcza informację o wyniku postępowania.Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. Usługi zorganizowania zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach rozszerzenia oferty wsparcia w placówkach wsparcia dziennego, Część 2: zajęcia grupowe rozwijające umiejętności informatyczne", w ramach Projektu "Ognisko Plus" ZPI.263.13.2019, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w latach 2014-2020.

Termin składania ofert upływa 1 kwietnia 2019 r., godz. 15:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny być w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
26-03-2019 15:14:03Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...Anna Dudek
26-03-2019 15:22:51Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w...Anna Dudek
26-03-2019 15:28:29"Usługa zorganizowania zajęć dla dz...Anna Dudek
26-03-2019 15:28:56"Usługa zorganizowania zajęć dla dz...Anna Dudek
26-03-2019 15:32:05Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
26-03-2019 15:35:38Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
27-03-2019 09:44:19Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
02-04-2019 13:16:58Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl
05-04-2019 10:25:09Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...e.margasinska@rodzinnawarszawa.pl