PROTOKÓŁ POSTĘPOWANIA, 21.06.2019 r.

21 czerwca 2019 r. o godzinie 12:00 upłynął termin składania ofert. Zamawiający publikuje protokół z postępowania wraz z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej w ramach procedury rozeznania rynku.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. Usługi cateringowej dla dzieci Ogniska "Starówka" w wieku od 6 do 17 lat w ramach działalności Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w terminie od 26.06.2019 r. do26.07.2019r.

Termin składania ofert upływa 21 czerwca 2019 r., godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny być w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
18-06-2019 14:48:10Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
18-06-2019 14:50:41Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
21-06-2019 13:46:04Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl