09.07.2019 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" publikuje protokół z postępowania dot. zagospodarowania fragmentu terenu wokół budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

05.07.2019 r.

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert w postępowaniu dot. zagospodarowania fragmentu terenu wokół budynku Ogniska "Starówka" przy ul. Starej 4 w Warszawie.

Termin składania ofert upływa 9 lipca 2019 r., godz. 12:00.

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Jezuicka 1/3, 00-281 Warszawa, IV piętro lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
05-07-2019 12:09:14Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
05-07-2019 12:10:29Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl
09-07-2019 15:06:45Zaproszenie do złożenia oferty cenowej -...zamowienia@rodzinnawarszawa.pl