17.02.2020 r. INFORMACJA O UNIEWAŻNIENU POSTĘPOWANIA

Zamawiający publikuje informację o unieważnieniu postępowania. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziały w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na usługę codziennego przygotowywania posiłków dla dzieci w wieku 6-18 lat wraz z wykonywaniem  czynności sprzątania w pomieszczeniach Ogniska "Okęcie".

Termin składania ofert upływa 13 lutego 2020 r., godz. 13:00

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa,  lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
11-02-2020 15:08:45Zaproszenie do składania ofert na usługę...Anna Dudek
17-02-2020 09:43:35Zaproszenie do składania ofert na usługę...Anna Dudek
17-02-2020 09:43:41Zaproszenie do składania ofert na usługę...Anna Dudek
17-02-2020 09:44:52Zaproszenie do składania ofert na usługę...Anna Dudek