12.03.2020 r. INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY

Zamawiający publikuje informację o wyborze Wykonawcy. Prosimy o zapoznanie się z dokumentem.

Dziękujemy za udział i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach.

 

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" zaprasza do składania ofert cenowych na dostawę materiałów biurowych na potrzeby Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" w Warszawie w roku 2020.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (ilość, parametry i inne wymogi) zawarty został w załączniku nr 3 do Zaproszenia - "Wykaz ilościowo - asortymentowy" oraz w "Zaproszeniu 4.03.2020 r."

Termin składania ofert upływa 11 marca 2020 r.,

Miejsce składania ofert: sekretariat Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa", ul. Stara 4, 00-231 Warszawa lub skanem na e-mail Sekretariatu Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa": sekretariat@rodzinnawarszawa.pl

Oferty powinny zostać sporządzone w j. polskim, trwale spięte oraz podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy.

Termin otwarcia ofert nastąpi bez zbędnej zwłoki po terminie składania ofert.

Pobierz dokumenty postępowania:


Rejestr zmian

data i godzina zmianytytuł artykułuosoba wprowadzająca zmianę
04-03-2020 13:26:00Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
04-03-2020 13:28:25Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
12-03-2020 14:32:01Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek
12-03-2020 14:32:46Zaproszenie do złożenia oferty cenowej n...Anna Dudek